Stichting Vrienden Maritieme Academie Harlingen
Met man en macht willen we voorkomen dat leerlingen om financiële redenen onze school vroegtijdig moeten verlaten!

Er zijn bedrijven die giften doen en ouders van leerlingen, leerkrachten en oud-schippers.

Leerlingen hebben bijgedragen met de opbrengst van de Kerstmarkt.

Ook kleine bijdragen zijn van harte welkom! Zo zijn er bijvoorbeeld ouders die ieder jaar tien euro geeft. Dat helpt ook mee!

 

Steun ons via NL07 INGB 0004 2614 92 op naam van Stichting Vrienden Maritieme Academie Harlingen.