Stichting Vrienden Maritieme Academie Harlingen
Met man en macht willen we voorkomen dat leerlingen om financiële redenen onze school vroegtijdig moeten verlaten!

Er zijn bedrijven die giften doen en ouders van leerlingen, leerkrachten en oud-schippers.

Leerlingen hebben bijgedragen met de opbrengst van de Kerstmarkt.

Ook kleine bijdragen zijn van harte welkom! Zo zijn er bijvoorbeeld ouders die ieder jaar tien euro geven. Dat helpt ook mee!

In 2019 zijn er tot nu toe 4 maal bijdragen gegeven voor huisvestingskosten voor leerlingen in bijzonder penibele situaties en een maal geld voor veiligheidsschoenen voor een leerling gegeven. En onlangs een bijdrage voor de toekomstige Tall Ships reis van een leerling.

 

Steun ons via NL55TRIO0320269671 op naam van Vrienden Maritieme Academie Harlingen.