Stichting Vrienden Maritieme Academie Harlingen
Over de Stichting Vrienden Maritieme Academie Harlingen

De Maritieme Academie Harlingen is een samenwerkingsverband van VMBO, MBO en HBO op het gebied van nautische opleidingen. De vele vormen van binnen- en zeevaart vragen om goed opgeleid personeel. Er is handenvol werk! De “zeevaartschool” in Harlingen bestaat al sinds 1958, en heeft, zoals u misschien wel weet, een heel goede naam.

De leerlingen van de Maritieme Academie komen uit het hele land. Tijdens hun VMBO opleiding verblijven zij 5 dagen per week in de Interne Huisvesting van de school, in ieder geval tijdens de laatste twee leerjaren. Zo worden ze voorbereid op een zelfstandig en gedisciplineerd leven aan boord, samen met de andere bemanning.

Voor de Interne Huisvesting vraagt de school een inkomensafhankelijke bijdrage van de ouders. Ouders ontvangen dubbele kinderbijslag omdat hun kind niet meer thuis woont en kunnen ook een tegemoetkoming voor studiekosten vragen. Ondanks deze bijslag en tegemoetkoming komt het in bepaalde gezinnen voor dat die bijdrage niet betaald kan worden. Het gaat dan vooral om de kosten van huisvesting en het reisgeld (dit varieert van € 2000,- tot € 1500,-). Ook de schoolboeken € 250,- veiligheidsschoenen en een overal (samen € 50,-) moeten de kinderen zelf aanschaffen. Voor kinderen ouder dan 16 jaar, komt het lesgeld van bijna € 1000,- daar dan nog bij!

Daarom is de Stichting Vrienden Maritieme Academie Harlingen in het leven geroepen. De financiële steun van de Stichting wordt slechts op verzoek van en in goed overleg met de directie van de school gegeven.
Alle kleine beetjes helpen, maar het mag natuurlijk ook meer zijn! Iedere gift is aftrekbaar voor de belasting.

Steun ons dus nu via NL55TRIO0320269671  van Vrienden Maritieme Academie Harlingen

Leerlingen van de Maritieme Academie hebben vaak een uitstekend toekomstperspectief. Er is veel werk in maritieme sector. Ook stromen veel VMBO-leerlingen van de Maritieme Academie Harlingen door naar een opleiding op MBO-niveau. Laten we samen voorkomen dat kinderen die één van onze opleidingen willen volgen, dit door geld niet kunnen! Uw gift kan een groot verschil maken!

Bestuur

Martin Vooges (voorzitter)

Frederike Moeken  (secretaris/penningmeester)

Cindy Postma (lid)

Reinout Kuil (lid)

Doelstelling
De stichting Vrienden Maritieme Academie Harlingen is opgericht in 2004 op verzoek van de Maritieme Academie. Doel van de stichting is om leerlingen te helpen die zonder de financiële ondersteuning van derden niet in staat zijn hun opleiding af te ronden.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Stichting beslaat het jaar 2013 en de daaropeenvolgende drie jaren (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

De stichting Vrienden Maritieme Academie Harlingen heeft tot doel het financieel ondersteunen van de leerlingen van de school die zonder financiële hup van derden, niet in staat zijn hun opleiding af te ronden.

Het beleid van de stichting is er voor de komende jaren op gericht zoveel mogelijk activiteiten te ontplooien om geld in te zamelen. Te denken valt aan acties van leerlingen zelf, mailings aan ouders en oud-leerlingen en het werven van sponsoren (bedrijven) en het aanschrijven van fondsen.

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen financiële tegemoetkoming voor hun activiteiten voor de stichting.

Jaarverslagen

Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden MAH 2004

Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden MAH 2005

Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden MAH 2006

Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden MAH 2007

Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden MAH 2008

Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden MAH 2009

Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden MAH 2010

Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden MAH 2011

Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden MAH 2012

Financieel Jaarverlsag Stichting Vrienden MAH 2013

Financieel Jaarverlsag Stichting Vrienden MAH 2014

Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden MAH 2015

Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden MAH 2016

Financieel Jaarverslav Stichting Vrienden MAH 2017

Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden MAH 2018

Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden MAH 2019

Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden MAH 2020

Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden MAH 2021

Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden MAH 2022

Link naar de Stichting: http://www.vrienden-maritieme-academie-harlingen.nl/over-de-stichting/

Mocht de link niet werken kunt u het adres kopieren en plakken in de adresbalk