Stichting Vrienden Maritieme Academie Harlingen
KERSTACTIE 2021

Het heeft ons goed gedaan, de Kerstactie 2021!

De Stichting heeft ruim E 6000 geschonken gekregen!

Heel hartelijk dank aan u allemaal!

Alle kleine beetjes helpen, een aantal schenkers maakten honderden euro’s over, en vermeldenswaard is een schenking van E 5000.

Voorlopig kunnen we weer aan de behoefte voldoen, maar mocht u in de gelegenheid zijn….. maak dan een bedrag, hoe groot of hoe klein ook, naar de Stichting over.

We verwachten namelijk dat de behoefte aan steun minstens even groot zal zijn de komende jaren.

Voor het gemak hier nog eens de gegevens:

Vrienden Maritieme Academie Harlingen

Banknummer: NL55TRIO0320269671